The Butterfly Button

 

 

 

איש קשר

לאיזה גיל זה מתאים?

פירוט

התנדבות

ראשית ראובני פז

02-5815994

16 ומעלה

פעילויות ביחד עם דיירי ההוסטל כגון, פעילויות

יצירה,עבודה בגינה, משחק

ועוד..

בית הראל

 צחי מיה

052-8801791

16 ומעלה

מועדון תעסוקתי המיועד לאנשים פגועי נפש. תחומי

התנדבות רבים

מועדון רעות

img