The Butterfly Button

 

משדרגים חניון העפר שעל-יד הקאנטרי משתדרג!!!!

העבודות יתחילו ביום ראשון הקרוב 29 למאי.

לשם תחילת עבודות בצורה חלקה ותקינה,

הציבור מתבקש לא להחנות במקום החל מיום שבת 28 למאי.

במהלך העבודות החניה והתנועה ביתר קריית עמנואל מורנו תתאפשר ללא הפרעה.

 

 

img