The Butterfly Button

שלוחת צפון נמצאת בשלבי תיכון ובנייה ואנו מחכים ומצפים לראותה.

מטרת השלוחה להיות בית / מקום שבו תושבי הצפון נפגשים, מכירים, מתפתחים, מדברים, לומדים, צוחקים, מתנדבים, פעילים, שותפים, מעורבים,  ונהנים מפעילויות קהילתיות, חברתיות ספורטיביות בשעות הפנאי.

השלוחה תיתן מענה לכלל התושבים מגיל לידה ועד הגיל השלישי במרחב תחומים רחב ומקום לקדם ולפתוח יוזמות קהילתיות.

לקראת תחילת בניית השלוחה, אשמח להרכיב פורום שלוחה שתפקידו יהיה ללוות את בניית ותכנון השלוחה -

למעוניינים יש לפנות לזכית

 052-5661193

הפרוגרמה של השלוחה

 

img