The Butterfly Button

הוראות הגעה לשלוחת המזרח:

קווים 53 ו-44 – מכיוון המרכז והצפון:

יורדים ברח' רחמילביץ'-לבני – יורדים כ-20 מ' במורד הרחוב ופונים שמאלה. פונים אל שביל בין הבתים שדרכו המעבר לרח' טוניק.

בקצה השביל פונים שמאלה והמבנה יהיה מימינכם.

 כדי לחזור למרכז או לצפון:

קו 44 – עוברים שוב דרך השביל וחוצים את רחמילביץ' – התחנה תהיה מולכם, בצמוד למבנה הגן.

קו 53 – עוברים שוב דרך השביל, חוצים למדרכה ממול ופונים שמאלה – התחנה נמצאת על רחמילביץ'.

img