ביטחון קהילתי

פעילות יחידת הביטחון במינהל הקהילתי שואפת בראש ובראשונה להגביר את אמצעי הביטחון ולחזק את תחושת הביטחון האישי של התושבים. הפעילות מבוצעת בשיתוף פעולה ובהנחיית אגף לחירום וביטחון של עיריית ירושלים ושל משטרת ישראל.

מוסדות החינוך - מאובטחים ע"י מאבטחים שהוכשרו לתפקידם וניידות סיור של המשטרה  והעירייה סובבות בין המוסדות. בגני הילדים הותקנו מערכות בקרת כניסה ולחצני מצוקה. קב"ט העירייה בסיוע רכז הביטחון מפקח ומתדרך את מערך האבטחה ההיקפי.

פורום ביטחון - המורכב מנציגי המשטרה, עירייה, מינהל ותושבים מתכנס לפי הצורך ודן בנושאים שעל סדר היום הביטחוני קהילתי. הפורום ממליץ להנהלה על דרכי פעולה.

במינהל קיים מערך חירום קהילתי המבוסס על צוות העובדים ומתנדבים המוכן להעניק מידע ולסייע בעת חירום כפי שפעל במהלך השלג.

משטרת ישראל - מרכז שיטור קהילתי (מש"ק) משולב במרכז הפעלה למשמר האזרחי, מעניק שירות בקבלת תלונות, סכסוכי שכנים, טיפול באבדות ומציאות, בעיות תנועה וחנייה, מידע למיגון נכון של דירות.

המש"ק מופעל ע"י השוטרים הקהילתיים: 

*יפים פריצט- בפסגת זאב מרכז וצפון, מקבל קהל במבנה המש"ק בשדרות משה דיין 84, טל': 02-5852638 נייד: 050-5063471

*רפאל שלומוב- בפסגת זאב מזרח, מערב ודרום, מקבל קהל במבנה בי"ס ברחוב מאיר גרשון 19, טל': 02-5832278 נייד:050-6277876.

זה הזמן להתנדב למשמר האזרחי - בפני המתנדבים הפועלים סמוך לביתם עומדים מסלולי התנדבות כגון: סיור, תנועה, בילוש, נוער. עפ"י תחומי העניין, הכישורים והזמן העומד לרשותכם.

בסיסי המשא"ז פועלים מהשעה 19:00, טל': 5834137 / 5832278.

בואו והצטרפו למאות המתנדבים השומרים על ביתם ורכושם.

img
WhatsApp chat