מעודכן לתאריך: 4.10.20

 

 

דמוגרפיה:

מספר תושבים

44,238 (4.4% מתושבי העיר)

פירמידת גילאים

 

אחוז משפחות צעירות (*ילד עד גיל 11) בפסגת זאב

24.54

אחוז משפחות צעירות בכלל העיר

33.41%

דירוג סוציואקונומי לשכונה

            5.86 (בסולם של 1-10)

 

 

דיור ונכסים:

מספר יחידות דיור

                   12,268 (3.61 תושבים ליחידת דיור)

התפלגות סוגי המחזיקים בנכס            

 74.65% בעל/ת דירה 25.10% שוכרים

 

חינוך:

מספר תלמידיםבפסגת זאב

9,162 (4.0% מתלמידי העיר)

חלוקה למגזרים על פי תלמידים

ממלכתי 38.95%

ממלכתי דתי 33.88%

חינוך חרדי 23.97%

ערבי 3.56%

 

 

 

img
WhatsApp chat