The Butterfly Button
פרוייקט נחל זמרי, נבחר על ידי עיריית ירושלים להיות פארק טבע עירוני הבא בעיר.
תכנון הפארק מתקיים למעלה משנתיים, תוף שימת דגש והתחשבות בהיבטים החשובים לשמירת הטבע וקידום צרכים שכונתיים ועירוניים.
 
תוכלו לעיין בחומרים הנוגעים לתכנון הפארק בקישורים הרלוונטיים למטה
 
מינהל קהילתי פסגת זאב ימשיך לפעול למען שיתוף התושבים בתכנון העירוני ובקידום תוכניות בשכונה.
 
לקבלת מידע נוסף ופניות:
נתי, רכז טבע מורשת וקיימות - Tevapz@gmail.com
בועז הלה, מתכנן אורבני - fizi@pisgatze.matnasim.co.il 

סיכום מפגש מיקוד בנוגע לתכנון פארק טבע עירוני נחל זמרי

סיכום מפגש מיקוד בנוגע לתכנון פארק טבע עירוני נחל זמרי 27.1.21 בזום נוכחים:  עיריית ירושלים: ליאת בכור - מתכננת הרובע, עוזי בונדק - מנהל הרובע, איציק קורנפיין - מנהל אגף הספורט, ליאת פיטרו - אגף הספורט, יערה ישראלי - ...

סיכום מפגש מיקוד בנוגע לתכנון פארק טבע עירוני נחל זמרי

סיכום שיתוף ציבור מיום 29.12.20

סיכום שיתוף ציבור מיום 29.12.20

סיכום שיתוף ציבור מיום 29.12.20?>

מצגת הדמיה מתחם ספורט

מצגת הדמיה מתחם ספורט

מצגת הדמיה מתחם ספורט?>

מפת תוכנית הפארק

מפת תוכנית הפארק

מפת תוכנית הפארק?>
ג WhatsApp chat