The Butterfly Button

המינהל הקהילתי מעמיד את חדרי המינהל, האולמות והמגרשים לשימושם של תושבי השכונה בזמנים בהם חללים אלה פנויים.
השימוש בחללים כרוך בעמידה במספר כללים ודרישות וכן בתשלום שמטרתו לשמר את המבנים נקיים, מסודרים ומותאמים לפעילות.

להלן טבלת מחירים.

כדי לתאם שימוש בחדר או אולם במינהל במרכז יש ליצור קשר עם דני כהן מנהל התפעול במספר: 02-5848921

לתאום שימוש באולמות ובמגרשי הספורט יש ליצור קשר עם ענבל דואק במספר: 052-5664119

לתאום שימוש בחדרי הפעילות ובג'ימבורי בשלוחה במזרח יש ליצור קשר עם המזכירות במספר: 02-5848928

הערות ותנאים לשימוש בחללי המינהל

השימוש בחללים כרוך בחתימה על מסמך התקשרות עם המינהל. התשלום חל גם על זמן ההתארגנות. באירוע מעל 100 איש נדרש מאבטח חמוש תקני. אין להכניס משקאות חריפים. אין לעשן. אסור לבשל ולהבעיר אש. באחריות המשתמשים להשאיר את החלל במצב ...

הערות ותנאים לשימוש בחללי המינהל

מחירון ונהלי שימוש מתקני מינהל קהילתי

המינהל הקהילתי מעמיד את חדרי המינהל, האולמות והמגרשים לשימושם של תושבי השכונה בזמנים בהם חללים אלה פנויים. השימוש בחללים כרוך בעמידה במספר כללים ודרישות וכן בתשלום שמטרתו לשמר את המבנים נקיים, מסודרים ומותאמים לפעילות. ...

מחירון ונהלי שימוש מתקני מינהל קהילתי