The Butterfly Button

הסבר על התנועה: תנועת אריאל דוגלת בערכי התורה והמצוות על פי ערכי הרב קוק. בשטח זה מתבטא באוירה החיובית בסניף ותנועה נפרדת.
הסניף שלנו הוקם לפני כ12 שנים, ומאז הוא נמצא בתהליך התפתחות איטית ויציבה. בסניף יש אוירה משפחתית וקשר אישי חם (45 חניכים וצוות שמונה כ15 אנשי צוות) אנו משתדלים חוץ מלחנך את הדור הבא גם להפעיל אותו בשטח ויש התנדבויות ב"ה.לאיזה גילאים התנועה: ג'-י"ב. יש גם חבריא ב' בוגרים מעל כיתה י"ב.


איפה ומתי התנועה פועלת(כתובת): התנועה פועלת על פי רוב ביום שלישי ובשבת אבל יש הרבה אירועים מעבר בערבים כמו ערבי כיף, התנדבויות, שיחות אישיות. חוץ משלישי ושבת זה אוירה שלמה מסביב.
התנועה נמצאת בנעם בנים שצמוד למינהל הקהילתי במזרח. מוזמנים לבוא בכיף:)

img
WhatsApp chat