The Butterfly Button

הסבר על התנועה: 

עזרא היא תנועת נוער של הציונות הדתית התנועה מבוססת על תורה עם דרך ארץ.

הסניף שלנו ותיק ומוכר בפסגה עם הרבה מאוד חניכים ופעילות

לאיזה גילאים התנועה:

חניכים כיתה ג-ט

מדריכים י-יב

בנוסף חג"ס פעיל לבוגרי התנועה

איפה ומתי התנועה פועלת(כתובת):

כל ימי שלישי ושבת בסניף החדש של התנועה ברחוב רחמילביץ 111

 

 

img
WhatsApp chat