The Butterfly Button
לפרטי המשרהמועד פרסוםהיקף משרהלפרטי המשרה
מנהל/ת תפעול – 100% משרה 20/09/2023 100% לחץ לפרטי המשרה
מ"מ לתקופת חל"ד - עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת במערך הגיל הרך 12/09/2023 75% לחץ לפרטי המשרה
מילוי מקום רכזת צהרונים (חל"ד) 10/09/2023 100% לחץ לפרטי המשרה
מדריך חדר כושר 28/08/2023 לחץ לפרטי המשרה
דרוש/ה רכז/ת תיאום שיקום לעבודה בבריאות הנפש בירושלים בתוכנית חלונות 08/05/2023 50 % לחץ לפרטי המשרה
טבח/ית למעון נחל זמרי (ברחוב רחמילביץ 110) 16/08/2023 85% לחץ לפרטי המשרה
מדריך/כה נוער לאזור מרכז וצפון 17/07/2023 לחץ לפרטי המשרה
רכזת תרבות תורנית – מילוי מקום לחל"ד 05/07/2023 50% לחץ לפרטי המשרה
מנהל/ת למעון חדש השייך לרשת 'התחלה חכמה' 14/06/2023 100% לחץ לפרטי המשרה
לקאנטרי פסגת זאב דרוש/ה פקיד/ת קבלה 29/05/2023 50-100% לחץ לפרטי המשרה
דרוש/ה מטפלת לגיל הרך למעון החדש ברחמילביץ' 111 27/04/2022 100%-50% לחץ לפרטי המשרה