The Butterfly Button

הורים יקרים,

אנו שמחים עם הצטרפות ילדכם לצהרוני "ניצנים".
להרשמה יש למצוא את הגן אליו אתם מבקשים להירשם לפי שם השכונה ושם גננת הבוקר.
אנא הקפידו לרשום את ילדכם בגן אליו הוא משובץ מהבוקר.


1. בגנים קטנים הסמוכים זה לזה יתקיים צהרון מאוחד בגן הגדול יותר, שימו לב שהאיחוד מופיע בשם הגן, ויתקיים בגן של הגננת הראשונה המופיעה בשם המסגרת.

2. הורים לילד בגן שפה המעוניינים להירשם לצהרון ירשמו את שם ילדם בחלונית המשותפת לכל גני השפה.

• המינימום לפתיחת גני שפה - 8 נרשמים.

• שיבוץ לצהרון יתבצע על פי הנחיות מחלקת חנ"מ בעירייה 

שנה של עשייה פורייה ומעשירה,

תודה ויום נפלא,


דפנה קרלינר

מנהלת שלוחת המזרח ואגף הגיל הרך

מינהל קהילתי פסגת זאב

 

 

img