מנהיגות נוער ואקטיביזם

יחידת הנוער חרטה על דגלה לפתח ולהעצים את בני הנוער כמנהיגי העתיד, מתוך הבנת החשיבות כי על הנוער להתנסות, לאתגר ולפעול למען חברה שוויונית וטובה יותר. מתוך חזון זה היחידה פועלת להגדיל את מגוון תכניות המנהיגות שמוצעים לבני הנוער בשכונה ואת כמות בני הנוער הלוקחים בהן חלק.

img
WhatsApp chat