The Butterfly Button

 

הספורט הינו נדבך משמעותי בחיי התושבים בשכונה ומהווה מרכיב מרכזי בחיי ההווי וזמן הפנאי.

המנהל הקהילתי מקדם ספורט עממי וספורט מקצועי , לכלל שכבות הגיל, הן בתכנים והן במבנים הציבוריים לטובת העניין.

 

אגף הספורט מקדם שיתופי פעולה וחלוקת משאבים לקידום אגודות הספורט, הספורט בבתי ספר, מועדוני הספורט וכלל תושבי העיר,

והתוצאה בניית קבוצות ייצוג רבות איכותיות ומוצלחות במגוון ענפים, מערך חוגים רחב היקף, מתקני ספורט רבים ואיכותיים ופעילויות רבות בספורט העממי כגון: צעדות, טורנירים, ימי ספורט, מסלולי הליכה ועוד.

 

אגף הספורט אחראי גם לקשרי חוץ עם גורמי ספורט רבים בירושלים ומחוצה לה, כגון: איגודי הספורט, התאחדויות הספורט ומנהל הספורט, בעזרתם אנו מפתחים ענפי ספורט רבים ומגייסים כספים לבניית מתקנים רבים בעיר.

 

עיריית ירושלים משקיעה משאבים רבים בבניית ואחזקת מתקני ספורט לרווחת התושבים, והקצתה תקביצים נכבדים לקידום הספורט בעיר בכלל ובשכונה בפרט. 

 

img