The Butterfly Button
אגף הגיל הרך במנהל קהילתי פסגת זאב
 
נותן מענה לילדים מגיל 0 ועד גיל 8.
 
במערכת החינוך של המינהל הקהילתי מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בחינוך לגיל הרך, מתוך הבנה כי שנים
 
אלה מהוות את הבסיס ונקודת הזינוק עבור כל ילד להמשך דרכו.
 
לפיכך, מטפחת מערכת המינהל הן את הילדים ומשפחותיהם והן את הצוותים החינוכיים, הגננות והסייעות.
 
במעונות "חלום קטן" ו"נחל זמרי" המשתייכים לרשת "התחלה חכמה"
 
- 3 כיתות, בכל מעון - לפעוטות מגיל 3 ח' ועד גיל 3.
 
להורדת דיווח מקוון על התנהלות חריגה במסגרת לגיל הרך | לחצו כאן
 
לצפייה בדיווח מקוון על התנהלות חריגה במסגרת לגיל הרך | לחצו כאן
 
 
img