The Butterfly Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להגדלה לחצו כאן

 

הנהלת המינהל

מנכ"לית המינהל

•כספים

•שכר

•הנה"ח

•מזכירות

•מרכז

•מזרח

•ניו מדיה

•תפעול

•מבנה מזרח

•מבנה מרכז

•מעונות

•מתקני ספורט

•מזרח וגיל רך

•מעון

•צהרונים

•פעילות לגיל הרך(קרוסלה)

•תכנית המשפחות

•שלוחת מזרח

•חוגים

•פעילות גיל שלישי

•אחזקת השלוחה

•נוער

•נוער בוגר

•נוער צעיר

•התנדבות

•ניו מדיה

•גיל שלישי

•מועדות פרסית

•מועדון רוסית

•מועדון עברית

•קהילה

•עבודה קהילתית

•סביבה

•תכנון

•ביטחון קהילתי

•מתנדבים

•צעירים

•עולים

•תרבות

•מחלקת תרבות

•אוכלוסיות מיוחדות

•צמי"ד (צרכים מיוחדים)

•חלונות (מתמודדי נפש)

•צפון וחוגים

•ספורט

•מחול

•העשרה

•מוזיקה

•אחזקת מתקני ספורט

•פעילות קהילתית בצפון

•קאנטרי

•בריכה

•כושר וסטודיו

•מינהלה

•אחזקה

•קשרי לקוחות

img