The Butterfly Button

במשך שנים המעורבות של המינהל הקהילתי בנעשה בצפון השכונה היתה נמוכה כעת המינהל הקהילתי עושה מאמצים גדולים להתחבר, להגיע ולגעת בכמה שיותר תושבים כדי ללמוד את הצרכים שלהם, לשמוע על היוזמות והרעיונות שלהם וביחד לחפש פתרונות ומענים. כשהמטרה היא 'להרים לשכונה' ולמצב אותה כאחת השכונות המובילות בירושלים.

הדרכים להתחבר הן רבות ומגוונות ואנחנו פועלים בכל הערוצים במקביל בפעילויות קהילתיות, תוכניות פיזיות ואורבניות, מידע והכוונה בשעת חירום, רעיונות ויוזמות.

כעת אנו בתהליך של בניית פורום / וועדי בתים לצפון כל מי שרוצה לקחת חלק יכול להקשר למנהלת שלחת צפון

זכית ארונוביץ

בנייד 052-5661193

img