The Butterfly Button
שם הארגון ו/או השת"פפירוט התוצר במלל
"נתן" שילוב פגועי נפש בקהילה
"רעות"-עמותה לבריאות הנפש שילוב פגועי נפש בקהילה
אור ירושלים שילוב פגועי נפש בקהילה
אור לנפש שילוב פגועי נפש בקהילה
אחרי הכנה לצה"ל
אסיא טכנולוגיות שילוב פגועי נפש בקהילה
אקדמיה למוזיקה   
 יד לידיד פגת זאב  
ארגון צוהר בירורי יהדות לקשישים
ביטוח לאומי הגשת תוכניות לתקצוב
בית במושבה  שילוב פגועי נפש בקהילה
בית חם שילוב פגועי נפש בקהילה
בית ספר נועם בנים  
בית ספר תלי מזרח פסגת זאב  
גרעין אודי גרעין אודי
דוג סקול שת"פ -אילוף כלבים
האיגוד הירושלמי נוער בסיכון
המשרד לעינייני גמלאים  
הסוכנות היהודית שגרירים צעירים
הסוכנות היהודית  
התנועה הירושלמית אירוע ברל'ה
התנועה לאיכות השלטון אקטביזם חברתי
ויצו סדנאות פעילים, מועדון חד הוריות
ועדי הורים (בתי ספר) מסגרת פורום חינוך
חוות אמיר שת"פ - רכיבה טיפולית
חט"ב טדי קולק אירועי שיא וקבוצות מנהיגות ומחויבות אישית
יד ושם סרט על ניצולי שואה
כיבוי אש תיאום אירועים
לידי פיטנס שילוב פגועי נפש בקהילה
מוסדות חינוך אבטחה והכנה לחירום
מינהל קהילתי נוה יעקב שילוב פגועי נפש בקהילה
מינהלים קהילתים אחרים פעילות משותפת
מכללת דוד ילין פרויקט דוד ילין
מצפה רעות שילוב פגועי נפש בקהילה
מרכז מנהיגות עירוני מדצים
מרפאות לבריאות הנפש שילוב פגועי נפש בקהילה
משטרת ישראל אירועים משותפים
משמר אזרחי  
משרד הבריאות תוכנית משותפת לפגועי נפש
משרד החינוך  
משרד הקליטה  
משרד הרווחה  
סוכנות היהודית  
עיר ללא אלימות פרויקטים לנוער
עלם נוער עולה בסיכון
עמותת קמה מופע סוף שנה
קופת חולים מאוחדת  
קידום שילוב פגועי נפש בקהילה
קרן ארבה  
קרן מיראז'  מועדון נשים יוצאות איראן
רנה קסין אירועי שיא וקבוצות מנהיגות ומחויבות אישית
תיכון פסגת זאב אירועי שיא וקבוצות מנהיגות ומחויבות אישית
תנועות נוער אירועי שיא
   
צעירים במרכז  
קרן ברל כצנלסון אבי
תכנית אב תחבורה תמר
הקליניקה האורבאנית באוניברסיטה העברית תמר
   
בקהילה jvp איתיאל
ידידים למען נוער וחברה אבי
מפעל הפיס יניב
בית ספר בקהילה אבי
קק"ל תמר
רשות העתיקות אבי
עמך אירנה נצלש
ועדת התביעות אירנה נצלש
יחד- זהות יהודית בקהילה אלכסנדרה
סיטי פס תמר
פורום אייט"ק אלכסנדרה
מכללת אשכולות  
עיריית ירושלים  
שכר מצווה אבי
תגבור אבי
רשות ניקוז ים המלח  
החברה להגנת הטבע  
רשות הטבע והגנים  
האגף לקידום עסקים עיריית ירושלים  
המחלקה לפיתוח מנהיגות בעיריה  
img