The Butterfly Button
 
התחבורה הציבורית בכל ירושלים וגם בפסגת זאב צפויה לעבור שדרוג משמעותי מאוד.
בסוף רבעון 1 של 2021 יתפרסם מכרז להפעלת קווי האוטובוסים באשכול ירושלים צפוני.
המכרז כולל את כל הקווים הקיימים, ובנוסף קווים חדשים.
הקווים הקיימים יהיו מתוגברים בתדירות גבוהה יותר, ויהיו שיפורי מסלולים. האוטובוסים יהיו חדישים יותר.
בסך הכל צפוי שירות האוטובוסים להיות כפול מהשירות הנוכחי.
המינהל הקהילתי לקח חלק בהמלצות לשיפורים לפי בקשות התושבים.
לאחר תקופת עיכובים, המינהל היה שותף בפנייה למשרד התחבורה בניסיון לזרז את פרסום המכרז.
 

להורדת קובץ מכתב לשרת התחבורה - מכרזי האוטובוסים בירושלים

 

להורדת קובץ קווי אוטובוס חדשים פסגת זאב

 

להורדת קובץ קידום מכרזי הפעלת תחבורה ציבורית בירושלים

ג WhatsApp chat