The Butterfly Button
התחבורה הציבורית בכל ירושלים וגם בפסגת זאב צפויה לעבור שדרוג משמעותי מאוד.
בסוף רבעון 1 של 2021 יתפרסם מכרז להפעלת קווי האוטובוסים באשכול ירושלים צפוני.
המכרז כולל את כל הקווים הקיימים, ובנוסף קווים חדשים.
הקווים הקיימים יהיו מתוגברים בתדירות גבוהה יותר, ויהיו שיפורי מסלולים. האוטובוסים יהיו חדישים יותר.
בסך הכל צפוי שירות האוטובוסים להיות כפול מהשירות הנוכחי.
המינהל הקהילתי לקח חלק בהמלצות לשיפורים לפי בקשות התושבים.

נכון להיום, כשני קווי אוטובוס נוספו אל השכונה. 73 אל בנייני האומה דרך צומת רמות וקו 541 אל בנייני האומה דרך שכונת רמות. 

בנוסף, שודרגה התדירות של קו 66. 

תדירות הרכבת הקלה צפויה לגדול עם הפעלת הקו לנווה יעקב, לרכבת בכל 3 דקות (כיום בכל 6 דקות). 

הוגשה בקשה לצוות תכנית אב לתחבורה להתאים את מסלול קו 103 שהוא קו לילה, על-מנת שיכלול אזורים נמוכים יותר במזרח השכונה, ובכך ייתן מענה טוב יותר למשתמשים בו. 

בימים אלו מתנהלים מגעים למציאת פתרון עבור מערך הסעים אל הרכבת הקלה בשכונה.

ר תקופת עיכובים, המינהל היה שותף בפנייה למשרד התחבורה בניסיון לזרז את פרסום המכרז.
 

להורדת קובץ מכתב לשרת התחבורה - מכרזי האוטובוסים בירושלים

 להורדת קובץ קווי אוטובוס חדשים פסגת זאב

להורדת קובץ קידום מכרזי הפעלת תחבורה ציבורית בירושלים

img