The Butterfly Button

משרד השיכון מבצע בימים אלה עבודות פיתוח ברחובות, על פי תכנית שנקבעה מראש. העבודות כוללות כבישים, מדרכות, חניות, שבילי אופניים, גן משחקים, תאורה. 

לצפייה בתכנית המפורטת לחץ כאן: חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4.

לסיכום הסיור מתאריך 12.9.21 – לחצו כאן

לתכנית פארק המשחקים  – לחצו כאן

לתכנית מיקום שני פחים טמונים ברחוב יום טוב עסיס

לחצו כאן: פח88פח 89 לבירורים נוספים ניתן לפנות למינהל הקהילתי.


img