The Butterfly Button

בשנה האחרונה החלה פעילות יזמית בתחום ההתחדשות העירונית בשכונה.  

הפעילות הזאת חוקית ויחד עם זאת, היא אינה מונחית מגבוה. לא העירייה מקדמת את הנושא ובודאי שלא המינהל הקהילתי. 

תפקידו של המינהל הקהילתי בשני כובעיו בנושא זה הם אלו: 

קהילתית, חברתית-המינהל הקהילתי רוצה להנגיש את הידע הרלוונטי בנושא זה, לתושבי השכונה. 

על-מנת שמיזמים של התחדשות עירונית יתממשו, בעלי הדירות למעשה, הופכים להיות יזמים. אנחנו מרגישים שאם זה המצב צריך לעזור לתושבים להיות משכילים יותר בתחום, כדי שיקדמו מהלכים שיהיו טובים להם ולמשפחתם. 

לשם כך, המינהל הקהילתי מקדם הנגשה של הכשרה רשמית ונייטרלית לתושבים, בחסות המינהלת להתחדשות עירונית . 

תכנונית- ידוע כי התחדשות עירונית עוסקת למעשה בהתחדשות המתחם או הבניינים בכל פרויקט. על-מנת שמהלכים של פינוי-בינוי יהיו כאלו שמשפיעים לטובה על השכונה המינהל הקהילתי והמתכנן, רואים בכל רגע את התמונה הכלל שכונתית. כל מיזם של התחדשות עירונית, ייבחן על ידי המינהל הקהילתי בראי צרכי השכונה.  

לשם כך, עמל המתכנן השכונתי עם בכירי אגף התכנון בעירייה, כדי לייצר מסמך מדיניות שכונתי העוסק בתנאים ובעקרונות התכנוניים (ברמת השכונה) כדי להתמודד עם מיזמים פרטיים של התחדשות עירונית. 

 

קישור לתיקיית דרייב של המינהלת להתחדשות עירונית.
כאן תוכלו למצוא שלל הדרכות מוקלטות וקבצים להדרכת תושבים   

לחצו כאן
לצפיה במצגת שהוצגה לתושבים בתאריך 11 ביוני 23  לחצו כאן
המדריך לבעלי הדירות  לחצו כאן
לצפייה בסיכום מפגש הצגת מסמך עקרונות עירוני   לחצו כאן
img