The Butterfly Button

הרשמה לחוגי שחייה לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024

בטלפון - 02-9700250

או לשלוח הודעה >   

תושבים יקרים, שימו לב! 

החל מיום שישי , בתאריך 29.3.24 יחלו שינויים בשעות סגירת הקאנטרי בימי שישי-שבת:

ימי שישי | הקאנטרי ייסגר בשעה 16:00.

ימי שבת | הקאנטרי ייסגר בשעה 17:00

 

 
img