הנהלת המינהל רואה בשאט נפש את הסרטון שהופץ בעקבות אירוע האלימות שהיה ביום שישי בקאנטרי ובמיוחד את הקישור לכאורה שנעשה בין שמה של מנהלת הקאנטרי לדגל פלסטין.
הנהלת הקאנטרי והצוות פעלו ללא דופי במהלך האירוע כולו והחזירו אל השקט על כנו.
הקאנטרי נותן שירות איכותי לכולם וללא אפליה וזאת כפי שדורש החוק . המינהל הקהילתי, מנהלת הקאנטרי והצוות התפעולי ימשיכו לעשות זאת גם בעתיד.

WhatsApp chat