The Butterfly Button

רוצים לרכוש מקצוע?!, להבטיח את עתידכם?!, להיפתח לכיוון חדש בחיים?!

זה הזמן!

כאן מתחת לבית במינהל הקהילתי נפתחת מכללה

נא הרשמו בלניק לקורס המעניין אותכם ואנו נחזור אליכם.

img