The Butterfly Button

תושבים יקרים, 

הרשמה לחוגי השחייה סגורה בגלל תקלה 

עמכם הסליחה

 

 

קאנטרי פסגת זאב בשיתוף הפועל ירושלים, מברכים אתכם על הצטרפותכם למועדון השחייה שלנו.

- החלה הרשמה לחוגי השחייה שמתחילים בתאריך 1.9.22 ומסתיימים בתאריך 31.8.23.

החוג מתקיים בימים א-ה בין השעות 16:00-20:00.

- קבוצות השחייה מחולקות לפי גיל ורמה.

- לרשותכם טפסי רישום מקוונים.

- לביצוע הרישום, יש למלא את הטופס הרצוי.

- לאחר קבלת הטפסים, תוזמנו למבדק ולאחריה תשובצו לחוג.

- לא ניתן להבטיח יום ושעה בשבוע עד לביצוע מבדק גיל ורמה.

- טופס שלא ימולא כראוי, לא יועבר לשיבוץ בחוג.


להלן חלק מתקנון השתתפות בחוג השחייה, נבקשכם לשתף פעולה עם האחראים במקום ולהימנע מאי נעימות:

1. כללי ההתנהגות המקובלים בקאנטרי חלים על משתתפי הפעילות במלואם, יש להישמע להוראות האחראים בשטח ולהוראות הכתובות בשלטים.

2. הכניסה לקאנטרי תתאפשר 10 דקות לפני תחילת השיעור/ הפעילות בה משתתף החניך.

3. כדאי ומומלץ שהילדים יגיעו מהבית לבושים בבגד ים .

4. לא תתאפשר כניסת הורים/מלווים למתחם הבריכה. ההורים ימתינו לילדיהם באזורים המיועדים לכך וימלאו אחר הוראות האחראים בנדון. 
הורי הילדים המשתתפים בפעילות מתבקשים לא להביא אחים נוספים או כל אורחים אחרים שאינם חלק מהפעילות. כל משתתף בחוג רשאי להביא איתו מלווה אחד.

5. בסוף השיעור, הורים יורשו להיכנס למלתחות לצורך ארגון והלבשת הילדים .

6. ההשתתפות בפעילות מקנה למשתתף בה את הזכות להכנס לבריכה במהלך השיעור בלבד. בסיום השיעור יש לעזוב את שטח הבריכה ולסיים את השהייה בקאנטרי.

7. במקרים בהם משתתף החוג או מטעמו, יישאר בשטחי הקאנטרי לאחר תום השיעור, הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לחייב תשלום כניסה לבריכה בהתאם למחירון הקאנטרי.

 

 

img
WhatsApp chat