תיאור תאריך פרסום קובץ צפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 1 10.1.2021 17/01/2021 יום א' 10:10 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 2 24.1.2021 27/01/2021 יום ד' 11:20  להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 3 02.2.2021 04/02/2021 יום ה' 10:40 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 4 24.2.2021 25/03/2021 יום ה' 09:50 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 5  22.3.2021  30/03/2021 יום ג' 12:00 להורדה לצפייה
תקציב 2021 18/04/2021 יום א' 12:30 להורדה לצפייה
img
WhatsApp chat