The Butterfly Button

מתוכננת טיילת שתקיף את פסגת זאב מרכז לאורך רחוב חיל האוויר מתחילת הרחוב בצומת משה דיין עד המפגש עם רחוב השישה עשר.

היוזמה לתכנון הטיילת החלה בהצעת התושבים והעיריה החליטה לתכנן ולהקים את הטיילת.

התקיימו סיורים ומפגשי תושבים.

בימים אלה עובד צוות תכנון על תכנון מפורט, בהתאם לרצונות התושבים ולאישור העירייה.

פרטים נוספים נמצאים בקבצים המצורפים בעמוד זה.

בתאריך 29/1/2023 התקיים במינהל הקהילתי מפגש שיתוף ציבור על-מנת לחדד בעזרת התושבים את הפרוגרמה הנחוצה עבור מתקני משחק וכושר לאורך הטיילת. 

מצורפות הצעת האדריכליות והתייחסות השכונה. 

העבודות על הטיילת צפויות להתחיל במהלך הרבעון השלישי של 2023. 

רחוב חיל האוויר כולו יעבור שדרוג מלא. 

תחילה יבוצעו עבודות מטעם חברת הגיחון, על קו הביוב לאורך כל הרחוב. 

העבודה תיעשה במטעים בעזרת רובוט אשר יצפה בחומר פלסטי את צינור הביוב הקיים, מבפנים. למעשה יווצר צינור פלסטי חדש בתוך הצינור הקיים.  

 

מצגת תכנון קהילתי – סיור 22.7.20 לצפייה/הורדה לחצו כאן
סיכום מפגש תושבים 24.10.21 לצפייה/הורדה לחצו כאן
מצגת תכנון אדריכלי - טיילת חיל האוויר לצפייה/הורדה לחצו כאן
טיילת חיל האוויר | פרוגרמת מתקני משחק לצפייה/הורדה לחצו כאן
שיתוף הציבור | חהא סיכום לצפייה/הורדה לחצו כאן

 

img