תנועות הנוער מהוות זרוע חינוכית-ערכית של החינוך הבלתי פורמלי, ומשכך הן שותפות חשובות של יחידת הנוער והמינהל הקהילתי ברחבי השכונה

img
WhatsApp chat